Продайте ни неработещия Ви лаптоп - Ние ще приспаднем цената от покупката
 

Купуване на сертификат за подарък

Този сертификат за подарък ще бъде изпратен на получателя след като бъде заплатен.

Разбирам, че сертификатите за подарък не се връщат.